Wat is dyslexie?


Over heel de wereld zijn er mensen met dyslexie. De stoornis komt dan ook vaker voor dan over het algemeen gedacht wordt. Dyslexie is een leesstoornis die vaak samengaat met andere stoornissen of aandoeningen, zoals dyscalculie, ADHD en autisme. Echter, het komt ook zeker voor dat iemand uitsluitend met de leesstoornis dyslexie te maken heeft.

De onzichtbare stoornis

Wanneer iemand met dyslexie niet leest of schrijft in het openbaar, dan weet eigenlijk niemand dat deze persoon te maken heeft met de stoornis. Het is dan ook een zogenaamde onzichtbare stoornis die in veel gevallen heel goed verborgen kan worden gehouden. Echter, het feit dat de stoornis niet zichtbaar is, zoals een gebroken arm dat wel is, zorgt vaak ook heel gemakkelijk voor onbegrip, waardoor mensen met dyslexie vaak te maken krijgen met vooroordelen.  Hierdoor ervaren mensen hun dyslexie als een nog groter nadeel.

 

Geen verbinding met de intelligentie

Een heel bekend vooroordeel is wel dat mensen die last hebben van dyslexie per definitie niet heel intelligent zijn. Zij zijn ‘te dom’ om te lezen, zoals wel eens wordt beweerd. Niets is minder waar. Dyslexie heeft namelijk niets met de intelligentie te maken, omdat het een stoornis is. Het kost moeite om snel en volledig foutloos te lezen en te schrijven, omdat er een stoornis zit in de zogenaamde automatisering hiervan. Dit komt niet voort vanuit de intelligentie en het IQ van iemand met dyslexie kan dan ook best hoog zijn. Sterker nog, er zijn ook hoogbegaafden met dyslexie. Intelligentie en dyslexie staan dus los van elkaar.

 

Feiten over dyslexie

Al jarenlang onderzoeken wetenschappers waar de oorzaak nu precies ligt van dyslexie. Helaas is er nog altijd geen eenduidige verklaring te geven voor de stoornis. Echter, de onderzoeken hebben natuurlijk wel bepaalde informatie tevoorschijn gebracht over dyslexie. Zo ervaren mensen met dyslexie moeite met het omzetten van letters naar klanken en hebben zij problemen met het verwerken van informatie, en dan met name in situaties waarin informatie sneller verwerkt moet worden. Daarnaast bestaan er problemen met het oproepen van de kennis op het gebied van taal en hebben mensen met dyslexie grote moeite met fonologische tekstverwerking, en dan ook met name wanneer er een hogere snelheid bestaat. Mensen met dyslexie kunnen wel veel oefenen, maar het geneest niet.

 

Diverse soorten leesstoornissen

Mensen zeggen vaak dat mensen met dyslexie woordblind zijn, maar dit is zeker niet altijd het geval. Een oogarts, met de naam Hinshelwood, heeft onderzoek gedaan en hierbij ontdekt dat er verschillende vormen bestaan van de leesstoornissen. Woordblindheid, waarbij men woorden niet of nauwelijks kan lezen, is hier slechts eentje van. Daarnaast is er ook zinblindheid, waarbij men geen hele zinnen kan lezen of hier heel veel moeite mee heeft. Op de derde plaats is er ook letterblindheid, waarbij afzonderlijke letters niet of nauwelijks kunnen worden gelezen of benoemd. Vervolgens zijn er ook nog zes soorten van dyslexie te benoemen. Er bestaat de vorm Letter-voor-letter lezen, Neglect, Fonologische dyslexie, Diepe dyslexie, Attentionele dyslexie en tot slot is er Surface dyslexie.