Dyslexieverklaring


Een dyslexieverklaring is eigenlijk een rapport waarop duidelijk wordt aangegeven dat iemand last heeft van de stoornis dyslexie. Deze dyslexieverklaring moet dan ook officieel worden opgesteld door een deskundige. Dit gebeurt uiteraard niet zomaar. Er moet eerst een volledig psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd om op een goede manier duidelijk te kunnen vaststellen dat het daadwerkelijk om dyslexie gaat. Hierna mag pas een officiële dyslexieverklaring worden opgesteld.

 

De juiste deskundige

De ene deskundige is de andere niet, en hier ontstaan wel eens problemen. Het komt voor dat een logopedist kan aangeven dat er dyslexie speelt en deze kan hierover uiteraard een schrijven uitgeven. Echter, dit is niet geldig als een dyslexieverklaring. Ook een remedial teacher kan niet worden gezien als een deskundige die een officieel document op dit gebied kan uitgeven. Wanneer je een officiële dyslexieverklaring wilt hebben, dan moet deze uitgegeven worden door een orthopedagoog of een psycholoog. Het is namelijk zo dat de deskundige moet voldoen aan specifieke kwalificaties voor een dyslexiedeskundige om een dergelijke verklaring uit te mogen geven. SDN, de Stichting Dyslexie Nederland, heeft een dyslexieverklaring als voorbeeld op de website staan om te bekijken.

 

Waarom een dyslexieverklaring?

Als je dyslexie hebt, dan is het zeker aan te raden om een dyslexieverklaring aan te vragen. Deze verklaring zorgt er namelijk voor dat er gebruik gemaakt kan worden van meerdere soorten onderwijsfaciliteiten die erg praktisch zijn. De hulpmiddelen die nodig zijn moeten in de dyslexieverklaring worden opgenomen en onderwijsinstellingen kunnen zelf ook toestemming geven voor hulpmiddelen en eventuele voorzieningen. Daarnaast zijn er enkele standaardfaciliteiten, namelijk het verlengen van de standaard examentijd met maximaal een half uur en het vergroten van de lettertypen van opdrachten.

 

De dyslexiepas

De dyslexiepas is niet hetzelfde als de dyslexieverklaring. Een onderwijsinstelling kan de dyslexieverklaring gebruiken om faciliteiten, hulpmiddelen en voorzieningen toe te staan. Deze zaken worden door de onderwijsinstelling vermeld op de dyslexiepas, of ook wel de dyslexiekaart genoemd. Hierdoor kan de leerling altijd met behulp van de pas aantonen welke faciliteiten, hulpmiddelen of voorzieningen beschikbaar gesteld moeten worden of door de leerling zelf gebruikt mogen worden.

 

Hoe lang is een dyslexieverklaring geldig?

Dyslexie is een stoornis waar iemand wel heel veel voor kan oefenen om mogelijk wat verbetering te realiseren, maar dyslexie zal altijd blijven bestaan. Het is dan ook erg vervelend wanneer er ieder jaar een nieuwe dyslexieverklaring aangevraagd zal moeten worden. Het ‘geneest’ immers niet. Daarom is er besloten om geen geldigheid te verbinden aan de dyslexieverklaring. Dit wil zeggen dat deze gewoon altijd geldig is. Echter, er kunnen door de jaren heen wel wijzigingen in worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld een wijziging in de hulpmiddelen wanneer de persoon naar een nieuwe soort of nieuw niveau onderwijs gaat.

 

De begeleidende brief bij de dyslexieverklaring

In de dyslexieverklaring zal de deskundige de adviezen over hulpmiddelen opnemen. Echter, bij bijvoorbeeld het overgaan van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs kan er hierin iets veranderen. De deskundige kan deze aanpassingen in een begeleidende, of aanvullende, brief opstellen, zodat er geen heel nieuw onderzoek plaats hoeft te vinden.