Dyslexietest


Een dyslexietest kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het is dan ook zo dat een dyslexietest zowel officieel als onofficieel kan worden gedaan. Alleen als een dyslexietest, of dyslexieonderzoek, door een erkend dyslexiedeskundige wordt uitgevoerd bestaat de mogelijkheid om een dyslexieverklaring te laten opstellen. Toch, in veel gevallen wordt er eerst een andere soort dyslexietest gedaan, omdat de kosten van een officieel onderzoek behoorlijk hoog liggen. Een onderwijsinstelling biedt soms ook mogelijkheden om op dyslexie te testen. Als deze test uitwijst dat er mogelijk sprake is van dyslexie, dan kan ervoor worden gekozen om alsnog een officieel onderzoek bij een dyslexiedeskundige te laten doen.

 

Een intakegesprek voeren

In de meeste gevallen wordt er gestart met een intakegesprek. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de mogelijkheid van de aanwezigheid van dyslexie, maar eigenlijk aan de hele levensloop van het betreffende kind. Er kunnen namelijk meer factoren een rol spelen. Daarnaast worden ook schoolgegevens en –prestaties onder de loep genomen en goed besproken. Zo wordt er ook gekeken naar eventuele achterstanden en bijlessen of begeleiding.

 

Op locatie huiswerk maken

Er zijn organisaties bij die het onderzoek willen uitvoeren door het kind een aantal uren laten werken. Vaak worden hiervoor (minimaal) twee werkmomenten ingepland. Het is namelijk zo dat een kind op een moment ook wat ziek kan zijn, waardoor de resultaten anders kunnen liggen. Een kind gaat in dit geval vaak een paar uurtjes lezen en schrijven binnen de organisatie, om het daarna nog eens te herhalen op een andere dag. De gegevens worden vervolgens verwerkt en met elkaar vergeleken.

 

Welke ondersteuning is nodig?

Als de gegevens van de werkuurtjes geanalyseerd zijn, dan is in de meeste gevallen goed duidelijk of het gaat om dyslexie of niet. Wanneer dit het geval is, dan moet er worden besproken welke vorm van dyslexie er bestaat. Er zijn namelijk verschillende soorten dyslexie. Daarnaast wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan de toekomst. Men gaat bekijken wat het kind nodig heeft om toch verder te kunnen komen. Zo kan er worden bekeken wat de mogelijkheden op het gebied van hulp, coaching en ondersteuning er zijn.

 

Wat kan de onderwijzer doen?

In sommige gevallen behoort een adviesgesprek met de onderwijsinstelling of een specifieke onderwijzer ook bij de dienstverlening. Het is immers zo dat een school of een onderwijzer ook veel kan doen op het gebied van hulp en ondersteuning in de klas. Daarnaast kan er ook worden gelet op hoe andere kinderen in de klas reageren op het kind met dyslexie en kan er worden ingegrepen wanneer er vervelende situaties voordoen in de klas. Niet alle scholen hebben een vaste werkwijze als het gaat om kinderen met dyslexie. Een school kan zelf ook gesprekken aanvragen om te zien wat er verder nog gedaan kan worden om het onderwijs enigszins aan te passen aan de kinderen met dyslexie. Dit is natuurlijk ook handig voor in de toekomst. Er zijn immers nog veel meer kinderen met dyslexie. Kinderen met een dyslexieverklaring hebben een officieel document in handen dat aangeeft welke faciliteiten en hulpmiddelen zij nodig hebben.